QRCode

加厚管頭

upset

upset 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
工程圖學
upset 1.端壓 2.鍛粗
學術名詞
鑄造學
upset 加深框
學術名詞
航空太空名詞
upset 失控
學術名詞
礦冶工程名詞
upset 加厚管頭
學術名詞
造船工程名詞
upset 傾覆;端壓;鍛粗
學術名詞
機械工程
upset 端壓;鍛粗;加深框;失控;傾覆
學術名詞
電機工程
upset 翻轉;傾覆;擾亂;打亂;鐓粗;鐓鍛;加厚
加厚管頭 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
加厚管頭 upset

引用網址: