QRCode

包覆式電弧熔接 ; 潛弧熔接

submerged arc welding

submerged arc welding 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
電機工程
submerged arc welding 潛弧銲接
學術名詞
海事
submerged arc welding 潛弧焊
學術名詞
礦冶工程名詞
submerged arc welding 包覆式電弧熔接 ; 潛弧熔接
學術名詞
機械工程
submerged arc welding 潛弧銲;潛熔銲
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
submerged arc welding 潛弧銲;潛熔銲
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
submerged arc welding 潛弧銲;潛熔銲
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
submerged arc welding 潛弧銲
包覆式電弧熔接 ; 潛弧熔接 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙

引用網址: