QRCode

標準無線電(折射)大氣

standard radio atmosphere

standard radio atmosphere 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
standard radio atmosphere 標準無線電(折射)大氣
學術名詞
機械工程
standard radio atmosphere 標準無線電(折射)大氣
標準無線電(折射)大氣 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
航空太空名詞
標準無線電(折射)大氣 standard radio atmosphere
學術名詞
機械工程
標準無線電(折射)大氣 standard radio atmosphere

引用網址: