QRCode

亞硫酸氫鋅拔染劑

zinc hydrosulphite discharge

zinc hydrosulphite discharge 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
zinc hydrosulphite discharge 亞硫酸氫鋅拔染劑
亞硫酸氫鋅拔染劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
亞硫酸氫鋅拔染劑 zinc hydrosulphite discharge

引用網址: