QRCode

接合子;接合體

zygote;zygocyte

zygote;zygocyte 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
zygote;zygocyte 接合子;接合體
接合子;接合體 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
接合子;接合體 zygote;zygocyte

引用網址: