QRCode

酪胺酸去羧酶

tyrosine decarboxylase

tyrosine decarboxylase 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
tyrosine decarboxylase 酪胺酸去羧酶
酪胺酸去羧酶 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
酪胺酸去羧酶 tyrosine decarboxylase

引用網址: