QRCode

視丘

Thalamus

舞蹈辭典

名詞解釋:解剖學名詞。形成間腦主要部分大卵形的灰白質。內部有很多神經核集合而成。除了嗅覺之外,所有感覺路徑的神經元,必須在此轉換,再傳達到大腦皮層感覺區。且從小腦等部位的遠心性情報傳達到運動區,與間腦之外核的連絡,和視床內相互的連絡等的連合機能等也在此進行。視丘受傷害時稱之為視丘症候群。知覺傷害時會出現自發痛和痛覺過敏等症狀。

視丘

thalamus

thalamus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
THALAMUS 視丘
學術名詞
生物學名詞-植物
thalamus 花托
學術名詞
畜牧學
thalamus 視丘
學術名詞
林學
Thalamus 花托
學術名詞
魚類
thalamus 丘腦
學術名詞
獸醫學
thalamus 視丘
學術名詞
心理學名詞
thalamus 視丘、丘腦
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
thalamus 視丘
學術名詞
海洋科學名詞
thalamus 視丘
學術名詞
心理學名詞-兩岸心理學名詞
thalamus 視丘;丘腦
學術名詞
人體解剖學
Thalamus 丘腦
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
thalamus 視丘
學術名詞
高中以下生命科學名詞
thalamus 視丘
學術名詞
生命科學名詞
thalamus 視丘
視丘 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
舞蹈名詞
視丘 THALAMUS
學術名詞
畜牧學
視丘 thalamus
學術名詞
動物學名詞
視丘 optic thalamus
學術名詞
獸醫學
視丘 thalamus
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
視丘 thalamus
學術名詞
海洋科學名詞
視丘 thalamus
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
視丘 thalamus
學術名詞
高中以下生命科學名詞
視丘 thalamus
學術名詞
生命科學名詞
視丘 thalamus

引用網址: