QRCode

殺藻劑

algicide

algicide 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-化學術語
algicide 除藻劑
學術名詞
海事
algicide 殺藻劑
學術名詞
生物學名詞-植物
algicide 滅藻劑;除藻劑
學術名詞
生物學名詞-植物
algicide 滅藻劑
學術名詞
生態學名詞
algicide 殺藻劑
學術名詞
土木工程名詞
algicide 殺藻劑
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
algicide 滅藻劑
學術名詞
生命科學名詞
algicide 殺藻劑
殺藻劑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
殺藻劑 algicide
學術名詞
生態學名詞
殺藻劑 algicide
學術名詞
土木工程名詞
殺藻劑 algicide
學術名詞
生命科學名詞
殺藻劑 algicide

引用網址: