QRCode

異常值分解

Singular value decomposition

Singular value decomposition 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
經濟學
Singular value decomposition 異常值分解
學術名詞
數學名詞
singular value decomposition 奇異值分解
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
singular value decomposition 奇異值分解
學術名詞
數學名詞-兩岸數學名詞
singular value decomposition 奇異值分解
學術名詞
電機工程
singular value decomposition 奇異值分解
異常值分解 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
經濟學
異常值分解 Singular value decomposition

引用網址: