QRCode

X射線裝置

X-ray apparatus

X-ray apparatus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
X-ray apparatus X射線裝置
學術名詞
電力工程
X-ray apparatus X射線設備,X光機,倫琴射線設備
X射線裝置 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
核能名詞
X射線裝置 set,X-ray
學術名詞
核能名詞
X射線裝置 X-ray apparatus
學術名詞
計量學名詞
X射線裝置 X-ray installation

引用網址: