QRCode

雙顎碎石機

jaw crusher

jaw crusher 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-地質
jaw crusher 顎式壓碎機
學術名詞
材料科學名詞
jaw crusher 顎式軋碎機
學術名詞
海事
jaw crusher 雙顎碎石機
學術名詞
食品科技
jaw crusher 顎式壓碎機
學術名詞
礦冶工程名詞
jaw crusher 顎形碎礦機 ; 顎壓機 ; 齒碎機
學術名詞
肥料學
Jaw crusher 顎式軋碎機
學術名詞
物理化學儀器設備名詞
jaw crusher 顎式壓碎機
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
jaw crusher 顎碎機
學術名詞
化學工程名詞
jaw crusher 顎碎機
學術名詞
土木工程名詞
jaw crusher 顎式碎石機
學術名詞
機械工程名詞
jaw crusher 顎夾軋碎機
雙顎碎石機 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
雙顎碎石機 jaw crusher

引用網址: