QRCode

胺基甲酸乙脂

urethane

urethane 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
urethane 氨基甲酸乙酯
學術名詞
食品科技
urethane 脲烷,胺甲酸乙酯
學術名詞
鑄造學
urethane 胺基甲酸乙脂
學術名詞
獸醫學
urethane 胺甲酸乙酯
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
urethane 胺甲酸乙酯(麻醉劑)
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
urethane 胺甲酸乙酯
學術名詞
化學工程名詞
urethane 胺甲酸乙酯
胺基甲酸乙脂 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
鑄造學
胺基甲酸乙脂 urethane

引用網址: