QRCode

銲接夾具

welding fixture

welding fixture 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
welding fixture 銲接夾具
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
welding fixture 焊接夾具
學術名詞
機械工程名詞
welding fixture 銲接夾具
銲接夾具 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
造船工程名詞
銲接夾具 welding fixture
學術名詞
造船工程名詞
銲接夾具 welding jig
學術名詞
機械工程名詞
銲接夾具 welding fixture

引用網址: