QRCode

外側軸

outer shaft

outer shaft 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
outer shaft 外軸
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
outer shaft 外側軸
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
outer shaft 外側軸
學術名詞
造船工程名詞
outer shaft 外側軸
學術名詞
電子工程
outer shaft 外軸
學術名詞
機械工程
outer shaft 外側軸
學術名詞
電機工程
outer shaft 外軸
外側軸 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
外側軸 outer shaft
學術名詞
海洋科學名詞-造船工程
外側軸 outer shaft
學術名詞
造船工程名詞
外側軸 outer shaft
學術名詞
機械工程
外側軸 outer shaft

引用網址: