QRCode

六分儀校正

sextant adjustment

sextant adjustment 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海事
sextant adjustment 六分儀校正
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
sextant adjustment 六分儀調整
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
sextant adjustment 六分儀調整
六分儀校正 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
六分儀校正 sextant adjustment

引用網址: