QRCode

雙鰭花鰹;竹棍魚

Auxis rochei (Risso,1810);英:frigate mackerel

Auxis rochei (Risso,1810);英:frigate mackerel 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
魚類
Auxis rochei (Risso,1810);英:frigate mackerel 雙鰭花鰹;竹棍魚
雙鰭花鰹;竹棍魚 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
魚類
雙鰭花鰹;竹棍魚 Auxis rochei (Risso,1810);英:frigate mackerel

引用網址: