QRCode

與「巨型」、「大」有關之字首

mega-

mega- 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
mega- 與「巨型」、「大」有關之字首
學術名詞
地質學名詞
mega- 大;巨
學術名詞
礦物學名詞
mega- 巨大
與「巨型」、「大」有關之字首 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
與「巨型」、「大」有關之字首 mega-

引用網址: