QRCode

加拿大黴漿菌

Mycoplasma canadense

Mycoplasma canadense 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
Mycoplasma canadense 加拿大黴漿菌
加拿大黴漿菌 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
實驗動物及比較醫學名詞
加拿大黴漿菌 Mycoplasma canadense

引用網址: