QRCode

肛,肛門

anus

anus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
anus 肛,肛門
學術名詞
比較解剖學
Anus 肛門
學術名詞
畜牧學
anus 肛門
學術名詞
動物學名詞
anus 肛門
學術名詞
魚類
anus 肛門
學術名詞
醫學名詞
anus 肛門
學術名詞
醫學名詞
anus 肛門
學術名詞
兩岸對照名詞-醫學
anus 肛門
學術名詞
人體解剖學
Anus 肛門*
學術名詞
生命科學名詞
anus 肛門
肛,肛門 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
獸醫學
肛,肛門 anus

引用網址: