QRCode

複鹽

compound salt

compound salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
compound salt 複鹽
複鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
複鹽 double salt
學術名詞
化學名詞-化學術語
複鹽 double salt
學術名詞
紡織科技
複鹽 compound salt
學術名詞
紡織科技
複鹽 complex salt
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
複鹽 double salt
學術名詞
物理學名詞
複鹽 complex salt
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
複鹽 double salt
學術名詞
電機工程
複鹽 double salt
學術名詞
電機工程
複鹽 complex salt
學術名詞
機械工程
複鹽 complex salt
學術名詞
機械工程
複鹽 Double salt
學術名詞
電子工程
複鹽 double salt
學術名詞
電子工程
複鹽 complex salt

引用網址: