QRCode

捲曲弧長,鬈曲弧長

crimp arc length

crimp arc length 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
crimp arc length 捲曲弧長,鬈曲弧長
捲曲弧長,鬈曲弧長 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
捲曲弧長,鬈曲弧長 crimp arc length

引用網址: