QRCode

二羥甲基胺基甲酸乙酯

dimethylolethyl carbamate

dimethylolethyl carbamate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
dimethylolethyl carbamate 二羥甲基胺基甲酸乙酯
二羥甲基胺基甲酸乙酯 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
二羥甲基胺基甲酸乙酯 dimethylolethyl carbamate

引用網址: