QRCode

浸漬

dip

dip 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
藥學
dip
學術名詞
地理學名詞
dip 傾向;傾角
學術名詞
林學
Dip 曲走
學術名詞
航空太空名詞
dip (磁)傾角
學術名詞
水利工程
Dip 傾斜
學術名詞
舞蹈名詞
DIP 單足屈膝下降;下沈步
學術名詞
紡織科技
dip 浸漬
學術名詞
地質學名詞
dip 傾斜;傾角;傾向
學術名詞
礦冶工程名詞
dip 傾斜 ; 傾向 ; 傾角
學術名詞
海事
dip 傾角;眼高差;地磁傾角;低旗致敬
學術名詞
食品科技
dip 浸,浸液,浸漬物,調味汁,沾料
學術名詞
核能名詞
dip 液浸
學術名詞
獸醫學
dip 傾角,浸
學術名詞
工程圖學
dip 傾斜,傾角,俯角
學術名詞
氣象學名詞
dip [磁]傾角
學術名詞
測量學
dip 傾角;俯角;地磁傾角
學術名詞
兩岸對照名詞-地質
dip 傾斜;傾角;傾向
學術名詞
地球科學名詞-太空
dip 傾角; 傾斜
學術名詞
地球科學名詞-大氣
dip [磁]傾角
學術名詞
地球科學名詞-地質
dip 傾斜;傾角;傾向
學術名詞
物理學名詞
dip [磁]傾角;浸
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
dip 傾向;傾角
學術名詞
海洋地質學
dip 1.傾斜,傾向;2.傾角,俯角
學術名詞
土木工程名詞
dip 傾角
學術名詞
力學名詞
dip 傾角;沾
學術名詞
電力工程
dip 浸漬,浸塗,酸洗,傾斜,傾角,磁傾角,垂度,弛度,下沈,深度尺(游標卡尺上的)
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸造船工程
dip 眼高差;俯角;點旗敬禮
雙語詞彙-公告詞彙
交通
dip 傾斜
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
dip 傾斜,傾角,俯角,舉旗禮,垂直磁角度,急降,視角差
學術名詞
電子工程名詞
dip 傾斜;傾角
浸漬 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
藥學
浸漬 maceration
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
材料科學名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
材料科學名詞
浸漬 dipping
學術名詞
紡織科技
浸漬 maceration
學術名詞
紡織科技
浸漬 dip
學術名詞
食品科技
浸漬 steeping
學術名詞
礦冶工程名詞
浸漬 leaching
學術名詞
食品科技
浸漬 dipping
學術名詞
海事
浸漬 dipping; seakage
學術名詞
化學名詞-化學術語
浸漬 impregnation
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
獸醫學
浸漬 soaking
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
浸漬 impregnation
學術名詞
兩岸對照名詞-機械
浸漬 impregnation
學術名詞
化學工程名詞
浸漬 dipping
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
浸漬 dipping
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
物理學名詞
浸漬 infusion
學術名詞
化學工程名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
浸漬 impregnation
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
浸漬 dipping
學術名詞
電機工程名詞
浸漬 impregnating
學術名詞
電機工程名詞
浸漬 insuccation
學術名詞
機械工程名詞
浸漬 impregnation

引用網址: