QRCode

依位元偵測

bit-by-bit detection

bit-by-bit detection 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
通訊工程
bit-by-bit detection 依位元偵測
依位元偵測 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
通訊工程
依位元偵測 bit-by-bit detection

引用網址: