QRCode

酸性鹽

acidic salt

acidic salt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
acidic salt 酸性鹽
學術名詞
紡織科技
acidic salt 酸性鹽
學術名詞
化學名詞-化學術語
acidic salt 酸性鹽
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
acidic salt 酸式鹽
學術名詞
畜牧學
acidic salt 酸式鹽
學術名詞
食品科技
acidic salt 酸式鹽
酸性鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
酸性鹽 acidic salt
學術名詞
紡織科技
酸性鹽 acidic salt
學術名詞
化學名詞-化學術語
酸性鹽 acidic salt

引用網址: