QRCode

瀝青;柏油

asphalt

asphalt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
asphalt 地瀝青
學術名詞
礦物學名詞
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
礦冶工程名詞
asphalt 瀝青 ; 柏油
學術名詞
地球科學名詞-地質
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
海洋地質學
asphalt 地瀝青
學術名詞
醫學名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
asphalt 柏油;瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
asphalt 瀝青
學術名詞
物理學名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
化學工程名詞
asphalt 柏油;瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
asphalt 柏油
學術名詞
電力工程
asphalt 瀝青
學術名詞
造船工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
材料科學名詞
asphalt 瀝青; 柏油
學術名詞
機械工程
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
電子工程
asphalt 粗柏油;瀝青
學術名詞
電機工程
asphalt 瀝青
瀝青;柏油 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦物學名詞
瀝青;柏油 asphalt
學術名詞
地球科學名詞-地質
瀝青;柏油 asphalt
學術名詞
地球科學名詞-地質
瀝青;柏油 asphaltos
學術名詞
地球科學名詞-地質
瀝青;柏油 asphaltum
學術名詞
地球科學名詞-地質
瀝青;柏油 asphaltus
學術名詞
機械工程
瀝青;柏油 asphalt
學術名詞
機械工程
瀝青;柏油 asphaltum

引用網址: