QRCode

大顆粒淋巴球

large granular lymphocyte

large granular lymphocyte 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
large granular lymphocyte 大顆粒淋巴球
大顆粒淋巴球 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
大顆粒淋巴球 large granular lymphocyte

引用網址: