QRCode

關節;節(植)

articulation; joint; articulatio; articulus

articulation; joint; articulatio; articulus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
articulation; joint; articulatio; articulus 關節;節(植)
關節;節(植) 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
關節;節(植) articulation; joint; articulatio; articulus

引用網址: