QRCode

地瀝青

asphalt

asphalt 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地質學名詞
asphalt 地瀝青
學術名詞
礦物學名詞
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
礦冶工程名詞
asphalt 瀝青 ; 柏油
學術名詞
地球科學名詞-地質
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
海洋地質學
asphalt 地瀝青
學術名詞
醫學名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
asphalt 柏油;瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
asphalt 瀝青
學術名詞
物理學名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
化學工程名詞
asphalt 柏油;瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
土木工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
asphalt 柏油
學術名詞
電力工程
asphalt 瀝青
學術名詞
造船工程名詞
asphalt 瀝青
學術名詞
材料科學名詞
asphalt 瀝青; 柏油
學術名詞
機械工程
asphalt 瀝青;柏油
學術名詞
電子工程
asphalt 粗柏油;瀝青
學術名詞
電機工程
asphalt 瀝青
地瀝青 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地質學名詞
地瀝青 asphaltus
學術名詞
地質學名詞
地瀝青 asphaltum
學術名詞
地質學名詞
地瀝青 asphaltos
學術名詞
地質學名詞
地瀝青 asphalt
學術名詞
林學
地瀝青 Asphaltum
學術名詞
礦物學名詞
地瀝青 asphaltic bitumen
學術名詞
地質學名詞
地瀝青 mineral pitch
學術名詞
礦冶工程名詞
地瀝青 mineral pitch
學術名詞
礦物學名詞
地瀝青 Land asphalt
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 neuquenite
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 mckittinite
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 asphalt
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 asphaltos
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 asphaltum
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 asphaltus
學術名詞
海洋地質學
地瀝青 iron pitch
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
地瀝青 asphaltum
學術名詞
地球科學名詞
地瀝青 mineral pitch; asphalt
學術名詞
化學工程名詞
地瀝青 asphaltum
學術名詞
電力工程
地瀝青 asphaltos
學術名詞
電力工程
地瀝青 asphaltum
學術名詞
電機工程
地瀝青 asphaltos
學術名詞
電機工程
地瀝青 asphaltum

引用網址: