QRCode

輻射災害

Radiation Hazard

環境科學大辭典

名詞解釋:  由於接受過量游離輻射曝露所引起對健康的危害。曝露可能來自體外輻射或體內輻射,或兩者兼有。

輻射災害

radiological disaster

組別: 都計組
radiological disaster 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
radiological disaster 輻射災害
輻射災害 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
輻射災害 radiological disaster

引用網址: