QRCode

異戊烏拉坦;胺甲酸異戊酯

isoamyl urethan; isoamyl urethane; isoamyl carbamate

化學式: H2NCOOC5H11
isoamyl urethan; isoamyl urethane; isoamyl carbamate 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
isoamyl urethan; isoamyl urethane; isoamyl carbamate 異戊烏拉坦;胺甲酸異戊酯
異戊烏拉坦;胺甲酸異戊酯 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
異戊烏拉坦;胺甲酸異戊酯 isoamyl urethan; isoamyl urethane; isoamyl carbamate

引用網址: