QRCode

雙乙酮烯

ketene dimer; diketene

化學式: C4H4O2
ketene dimer; diketene 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
ketene dimer; diketene 雙乙酮烯
雙乙酮烯 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
化學名詞-有機化合物
雙乙酮烯 ketene dimer; diketene

引用網址: