QRCode

品質

quality

保健物理辭典

名詞解釋:  狹義:指表達產品外觀、尺寸、強度、純度、壽命等有形的特性。   廣義:除上述狹義的特性外,還包括不良率、包裝、售後服務、交貨信用等。   總而言之,是指產品在某一預期的期間內,能完成其應有功能的能力。

品質

Quality

Quality 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
quality 品質
學術名詞
礦物學名詞
quality 質;品質
學術名詞
氣象學名詞
quality 品質
學術名詞
食品科技
quality 品質,性質
學術名詞
通訊工程
quality 品質
學術名詞
經濟學
Quality 品質
學術名詞
紡織科技
quality 品質
學術名詞
化學名詞-化學術語
quality 質;品質
學術名詞
航空太空名詞
quality 品質;乾度(熱)
學術名詞
市場學
Quality 品質
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
quality 品質
學術名詞
管理學名詞
quality 品質
學術名詞
醫學名詞
quality 品質
學術名詞
電力工程
quality 質量,品質,性質
學術名詞
管理學名詞-會計學
quality 品質
學術名詞
力學名詞
quality 乾度;品質
學術名詞
土木工程名詞
quality 品質
學術名詞
音樂名詞
quality 音質;音色
學術名詞
物理學名詞
quality 性質;音品;音色
學術名詞
法律學名詞-財經法
Quality 品質
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
quality 品質
學術名詞
設計學
quality 品質
學術名詞
藥學
quality 品質
學術名詞
國防部新編國軍簡明美華軍語辭典
quality 音質,品質
學術名詞
電機工程
quality 品質
學術名詞
機械工程
quality 性質;品質;乾度
學術名詞
電子工程
quality 品質
學術名詞
電子計算機名詞
quality 品質
品質 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
礦冶工程名詞
品質 quality
學術名詞
氣象學名詞
品質 quality
學術名詞
通訊工程
品質 quality
學術名詞
經濟學
品質 Quality
學術名詞
紡織科技
品質 quality
學術名詞
市場學
品質 Quality
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
品質 quality
學術名詞
管理學名詞
品質 quality
學術名詞
醫學名詞
品質 quality
學術名詞
管理學名詞-會計學
品質 quality
學術名詞
土木工程名詞
品質 quality
學術名詞
法律學名詞-財經法
品質 Quality
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
品質 quality
學術名詞
設計學
品質 quality
學術名詞
藥學
品質 quality
學術名詞
電機工程
品質 quality
學術名詞
電子工程
品質 quality
學術名詞
電子計算機名詞
品質 quality

引用網址: