QRCode

平均自由行程

mean free path

保健物理辭典

名詞解釋:  在一介質中,於某種互應作用發生前,某類粒子所行走的平均距離。平均自由行程可指明為全部互應作用(即總平均自由行程)或某一互應作用如散射、捕獲、或游離。

平均自由行程

average mean-free path

average mean-free path 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
核能名詞
average mean-free path 平均自由行程
平均自由行程 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海事
平均自由行程 mean free path
學術名詞
核能名詞
平均自由行程 average mean-free path
學術名詞
電力工程
平均自由行程 mean free path (M.F.P.)
學術名詞
電機工程
平均自由行程 path, average meanfree
學術名詞
電機工程
平均自由行程 path, mean-free

引用網址: