QRCode

滲出;流出

exude

exude 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
exude 滲出;流出
滲出;流出 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
滲出;流出 exude

引用網址: