QRCode

[禾]榖類,早餐B類食品

cereal

cereal 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
獸醫學
cereal 穀類的
學術名詞
畜牧學
cereal (禾)穀類
學術名詞
食品科技
cereal [禾]榖類,早餐B類食品
學術名詞
外國地名譯名
Cereal 西里爾
[禾]榖類,早餐B類食品 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
[禾]榖類,早餐B類食品 cereal

引用網址: