QRCode

乙醇胺

ethanol

ethanol 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
紡織科技
ethanol 乙醇胺
學術名詞
化學名詞-有機化合物
ethanol 乙醇
學術名詞
核能名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
化學名詞-兩岸中小學教科書名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
化學名詞-高中以下化學名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
心理學名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
電力工程
ethanol 乙醇
學術名詞
生命科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
兩岸對照名詞-化學化工
ethanol 乙醇
學術名詞
醫學名詞-醫事檢驗名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
礦物學名詞
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
土木工程名詞
ethanol 乙醇
學術名詞
生命科學名詞
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
藥學
ethanol 乙醇
學術名詞
高中以下生命科學名詞
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
畜牧學
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
材料科學名詞
ethanol 乙醇;酒精
學術名詞
機械工程
ethanol 乙醇
學術名詞
電子計算機名詞
ethanol 乙醇 ( IUPAC 的用語 )
學術名詞
電子工程
ethanol 乙醇
學術名詞
電機工程
ethanol 乙醇
乙醇胺 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
紡織科技
乙醇胺 ethanol
學術名詞
動物學名詞
乙醇胺 amino-ethanol
學術名詞
畜牧學
乙醇胺 ethanolamine
學術名詞
生物學名詞-植物
乙醇胺 ethanolamine
學術名詞
動物學名詞
乙醇胺 calcmine; ethanolamine
學術名詞
動物學名詞
乙醇胺 ethanolamin; aminoethanol; calamine
學術名詞
獸醫學
乙醇胺 calamine,ethanolamine
學術名詞
醫學名詞
乙醇胺 ethanolamine
學術名詞
醫學名詞
乙醇胺 monoethanolamine
學術名詞
食品科技
乙醇胺 ethanolamine

引用網址: