QRCode

豆粉

pulse flour

pulse flour 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
畜牧學
pulse flour 豆粉
學術名詞
食品科技
pulse flour 豆粉
豆粉 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
豆粉 soy powder; soybean powder
學術名詞
畜牧學
豆粉 pulse flour
學術名詞
畜牧學
豆粉 bean flour
學術名詞
食品科技
豆粉 pulse flour

引用網址: