QRCode

腐臭

putrefaction

putrefaction 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生物學名詞-植物
putrefaction 腐敗
學術名詞
肥料學
Putrefaction 腐熟作用
學術名詞
化學名詞-化學術語
putrefaction 腐化[作用]
學術名詞
食品科技
putrefaction 腐臭
學術名詞
地球科學名詞
putrefaction 腐泥化〔作用〕
學術名詞
動物學名詞
putrefaction 腐敗
學術名詞
獸醫學
putrefaction 腐敗
學術名詞
機械工程名詞
putrefaction 腐敗;腐敗物
腐臭 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
畜牧學
腐臭 putrefactive odor
學術名詞
畜牧學
腐臭 putrescence
學術名詞
食品科技
腐臭 putrid odo(u)r
學術名詞
食品科技
腐臭 putrescence
學術名詞
食品科技
腐臭 putrefactive odo(u)r
學術名詞
食品科技
腐臭 putrefaction

引用網址: