QRCode

弧狀雲

arcus

arcus 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
動物學名詞
arcus 弧;弓
學術名詞
氣象學名詞
arcus 弧狀[雲]
學術名詞
航空太空名詞
arcus 弧狀雲
學術名詞
海事
arcus 弧狀[雲]
學術名詞
生物學名詞-植物
arcus 環帶{植物};孔環{植物}
學術名詞
醫學名詞
arcus
學術名詞
地球科學名詞-大氣
arcus 弧狀雲; 滾軸雲
學術名詞
人體解剖學
Arcus
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
arcus 環帶{植物};孔環{植物}
學術名詞
機械工程
arcus 弧狀雲
弧狀雲 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
氣象學名詞
弧狀雲 arc cloud
學術名詞
航空太空名詞
弧狀雲 arcus
學術名詞
地球科學名詞-大氣
弧狀雲 arc cloud
學術名詞
機械工程
弧狀雲 arcus

引用網址: