QRCode

鹽液法

salt solution method

組別: 環工組
salt solution method 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
salt solution method 鹽液法
學術名詞
電力工程
salt solution method 鹽溶液法(測定水的流量用)
學術名詞
電機工程
salt solution method 鹽溶液法(測定水的流量用)
鹽液法 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
水利工程
鹽液法 Method, salt-dilution
學術名詞
土木工程名詞
鹽液法 salt solution method
學術名詞
土木工程名詞
鹽液法 salt-solution method

引用網址: