QRCode

鹽害

salt injury

組別: 環工組
salt injury 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
salt injury 鹽害
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
salt injury 鹽害
學術名詞
土木工程名詞
salt injury 鹽害
鹽害 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
鹽害 salt injury
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
鹽害 salt damage
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
鹽害 salt injury
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
鹽害 salty damage
學術名詞
土木工程名詞
鹽害 salt injury
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
鹽害 salt damage
學術名詞
海洋科學名詞
鹽害 salt damage
學術名詞
機械工程
鹽害 saline damage

引用網址: