QRCode

排鹽;脫鹽

salt exclusion

組別: 環工組
salt exclusion 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
生態學名詞
salt exclusion 拒鹽
學術名詞
土木工程名詞
salt exclusion 排鹽;脫鹽
學術名詞
生態學名詞-兩岸生態學名詞
salt exclusion 拒鹽
學術名詞
土木工程名詞
salt exclusion 去鹽;脫鹽
排鹽;脫鹽 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
排鹽;脫鹽 salt exclusion

引用網址: