QRCode

洪保德海流

Humboldt current

Humboldt current 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-大氣
Humboldt current 洪保德海流
學術名詞
海事
Humboldt current 洪保德海流
學術名詞
氣象學名詞
Humboldt current 洪保德海流
洪保德海流 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
地球科學名詞-大氣
洪保德海流 Humboldt current
學術名詞
海事
洪保德海流 Humboldt current
學術名詞
氣象學名詞
洪保德海流 Humboldt current

引用網址: