QRCode

漫波

random wave

random wave 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-離岸工程
random wave 紛紜波
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
random wave 隨機波浪
學術名詞
力學名詞
random wave 漫波
漫波 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
土木工程名詞
漫波 overtopping wave
學術名詞
力學名詞
漫波 random wave
學術名詞
力學名詞
漫波 wave; random

引用網址: