QRCode

粒徑

particle size

力學名詞辭典

名詞解釋:  粒徑是有關沈滓特性中最容易測得之變數。粒徑可因其體積、直徑、重量、沈降速度與篩孔大小而定義之。除了體積外,其它定義均受形狀與比重影響。常見之粒徑定義有:   1.標稱直徑:與粒徑同體積之圓球直徑稱之。   2.篩直徑:與方形篩孔邊長相等之圓球直徑稱之。   3.沈降直徑:與一不限比重、任意形狀粒徑之終端速度相等時之比重2.65圓球直徑稱之。   4.沈滓直徑:在同樣狀況下,同樣流體中,與同等比重粒徑之終端速度相等時之圓球直徑稱之。

粒徑

particle size

particle size 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
particle size 粒度
學術名詞
礦冶工程名詞
particle size 粒度
學術名詞
鑄造學
particle size 粒度
學術名詞
礦物學名詞
particle size 粒度;顆粒大小
學術名詞
地質學名詞
particle size 粒度
學術名詞
核能名詞
particle size 粒子大小
學術名詞
紡織科技
particle size 粒度,粒厚
學術名詞
化學名詞-化學術語
particle size 粒度;粒子大小
學術名詞
機械名詞-兩岸機械名詞
particle size 粒度
學術名詞
電工學名詞-兩岸電工學名詞
particle size 粒子大小
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
particle size 粒度;粒子大小
學術名詞
化學名詞-兩岸化學名詞
particle size 粒度;粒子大小
學術名詞
地球科學名詞
particle size 顆粒大小
學術名詞
力學名詞
particle size 粒徑
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
particle size 粒徑;顆粒大小
學術名詞
海洋科學名詞
particle size 粒徑;顆粒大小
學術名詞
化學工程名詞
particle size 粒度;粒子大小
學術名詞
藥學
particle size 粒徑
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
particle size 粒度
學術名詞
材料科學名詞
particle size 粒度;顆粒尺寸
學術名詞
電子計算機名詞
particle size 粒子大小
學術名詞
電機工程
particle size 粒子大小
學術名詞
機械工程
particle size 粒度
學術名詞
電子工程
particle size 粒徑;顆粒大小
粒徑 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
食品科技
粒徑 particle diameter
學術名詞
水利工程
粒徑 Size, particle
學術名詞
水利工程
粒徑 Size, grain
學術名詞
水利工程
粒徑 Diameter, grain
學術名詞
力學名詞
粒徑 grain size
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
粒徑 particle diameter
學術名詞
海洋科學名詞-近岸工程
粒徑 grain size
學術名詞
力學名詞
粒徑 particle size
學術名詞
計量學名詞
粒徑 particle diameter
學術名詞
地球科學名詞-水文
粒徑 grain size
學術名詞
藥學
粒徑 particle size
學術名詞
電機工程
粒徑 particle diameter
學術名詞
機械工程
粒徑 particle diameter
學術名詞
電子工程
粒徑 particle diameter

引用網址: