QRCode

膨脹

dilatation

力學名詞辭典

名詞解釋:  一物體由於受力變形或產生相的變化,每單位體積所增加的體積稱為膨脹,或體積應變,用數學式表示為:      此V0為原體積,ΔV為增加的體積。

膨脹

dilatancy

dilatancy 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
食品科技
dilatancy 流變增黏性
學術名詞
化學名詞-化學術語
dilatancy 膨脹性
學術名詞
礦冶工程名詞
dilatancy 膨脹性 ; 擴容現象
學術名詞
地質學名詞
dilatancy 擴容現象
學術名詞
畜牧學
dilatancy 流變增黏性
學術名詞
紡織科技
dilatancy 稠變性
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
dilatancy 膨脹性
學術名詞
地球科學名詞-地球物理
dilatancy 膨脹;擴容現象
學術名詞
地球科學名詞-地質
dilatancy 膨脹;擴容現象
學術名詞
海洋地質學
dilatancy 擴容現象,膨脹現象
學術名詞
土木工程名詞
dilatancy 體積膨脹量;側向增量{結構}
學術名詞
力學名詞
dilatancy 膨脹
學術名詞
物理學名詞
dilatancy 凝滯性
學術名詞
化學工程名詞
dilatancy 膨脹性
學術名詞
藥學
dilatancy 流變增黏性
學術名詞
材料科學名詞
dilatancy 膨脹性
膨脹 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
動物學名詞
膨脹 turgor
學術名詞
動物學名詞
膨脹 swelling
學術名詞
礦物學名詞
膨脹 expansion
學術名詞
紡織科技
膨脹 expansion
學術名詞
鑄造學
膨脹 expansion
學術名詞
礦冶工程名詞
膨脹 expansion
學術名詞
地質學名詞
膨脹 intumesce
學術名詞
地質學名詞
膨脹 expansion
學術名詞
林學
膨脹 Swell
學術名詞
林學
膨脹 Swelling
學術名詞
化學名詞-化學術語
膨脹 expansion
學術名詞
航空太空名詞
膨脹 expansion
學術名詞
林學
膨脹 Expansion
學術名詞
核能名詞
膨脹 expansion
學術名詞
礦物學名詞
膨脹 swell
學術名詞
醫學名詞
膨脹 distention
學術名詞
地球科學名詞-兩岸中小學教科書名詞
膨脹 expansion
學術名詞
生物學名詞-植物
膨脹 turgescence
學術名詞
生物學名詞-植物
膨脹 turgor
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
化學工程名詞-兩岸化學工程名詞
膨脹 dilation
學術名詞
地球科學名詞-地質
膨脹 dilatation
學術名詞
醫學名詞
膨脹 distention
學術名詞
醫學名詞
膨脹 expansion
學術名詞
海洋地質學
膨脹 expansion
學術名詞
測量學
膨脹 dilatation
學術名詞
地球科學名詞-高中(含)以下地球科學名詞
膨脹 expansion
學術名詞
地球科學名詞
膨脹 swelling
學術名詞
生物學名詞-植物
膨脹 turgid
學術名詞
土木工程名詞
膨脹 blow-up
學術名詞
電力工程
膨脹 swelling
學術名詞
力學名詞
膨脹 dilatancy
學術名詞
力學名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
土壤學名詞
膨脹 swelling
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
膨脹 turgescence
學術名詞
生物學名詞-植物-兩岸植物學名詞
膨脹 turgor
學術名詞
土木工程名詞
膨脹 swelling
學術名詞
化學工程名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
化學工程名詞
膨脹 dilation
學術名詞
土木工程名詞
膨脹 expansion
學術名詞
土木工程名詞
膨脹 bloated
學術名詞
地球科學名詞-地質
膨脹 expansion
學術名詞
地理學名詞-兩岸地理學名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
材料科學名詞-兩岸材料科學名詞
膨脹 expansion
學術名詞
地理學名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹 dilatation
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹 dilation
學術名詞
電子計算機名詞
膨脹 inflate
學術名詞
電機工程
膨脹 swelling
學術名詞
電機工程
膨脹 blow up
學術名詞
機械工程
膨脹 dilatation
學術名詞
電子工程
膨脹 Dilation

引用網址: