QRCode

東澳[大利亞]洋流

East Australian Current

East Australian Current 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞-兩岸海洋科學名詞
East Australian Current 東澳大利亞海流
學術名詞
海洋科學名詞
East Australian Current 東澳[大利亞]洋流
學術名詞
地球科學名詞-大氣
East Australian Current 東澳洋流
學術名詞
地球科學名詞-海洋
East Australian Current 東澳[大利亞]洋流
東澳[大利亞]洋流 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
海洋科學名詞
東澳[大利亞]洋流 East Australian Current
學術名詞
地球科學名詞-海洋
東澳[大利亞]洋流 East Australian Current

引用網址: