QRCode

情境式認同;情境式身份

situational identity

situational identity 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
社會學名詞
situational identity 情境式認同;情境式身份
情境式認同;情境式身份 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
社會學名詞
情境式認同;情境式身份 situational identity

引用網址: