QRCode

CIPP評鑑模式

Context-Input-Process-Produce {=CIPP} model for evaluation

Context-Input-Process-Produce {=CIPP} model for evaluation 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 英文詞彙 中文詞彙
學術名詞
教育學名詞-幼教名詞
Context-Input-Process-Produce {=CIPP} model for evaluation CIPP評鑑模式
CIPP評鑑模式 進行詞彙精確檢索結果
出處/學術領域 中文詞彙 英文詞彙
學術名詞
教育學名詞-科教名詞
CIPP評鑑模式 Context Input Process Product model{=CIPP}
學術名詞
教育學名詞-幼教名詞
CIPP評鑑模式 Context-Input-Process-Produce {=CIPP} model for evaluation

引用網址: